LEGAL - STELLANTIS RETAILER ASSOCIATION BELUX

Ga naar de inhoud
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Stellantis Retailer Association Belux vzw (hierna kortweg 'SRAB' genaamd).
Maatschappelijke zetel: Jules Bordetlaan 164 - B-1140 BRUSSEL
Ondernemingsnummer: 0794.585.002 RPR Brussel.

Ingeval u met ons contact wilt opnemen in verband met het gebruik van deze website, zie sectie CONTACT.  

1. Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen van producten en alle materialen op de site zijn eigendom van SRAB en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen,anders dan noodzakelijk om de pagina on-line te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan SRAB webpagina's af te drukken voor persoonlijk en confidentieel gebruik. Het is evenzeer verboden deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

2. Juistheid van gegevens

SRAB wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten of meldingen in het netwerk.

De hyperlinks op deze website naar externe websites zijn bedoeld om uw gebruiksgemak te vergroten.  SRAB geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de gebruiker. De aanwezigheid van hyperlinks naar andere sites betekent in geen geval dat SRAB zich akkoord verklaart met de inhoud van deze sites. SRAB is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

3. Aansprakelijkheid

SRAB is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controle maatregelen, toch op de SRAB website zouden voorkomen. SRAB is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de SRAB website zijn gelinked.

4. Gegevensbescherming

4.1 Algemeenheden :

SRAB respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. SRAB verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. De bezoeker heeft recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens.

4.2 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie :

In sommige gevallen zal SRAB gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard,zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de SRAB website gekomen bent.

4.3 Gegevens die wij op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen :

Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde 'cookies' op uw systeemgeplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u 'cookies' van uw harde schrijf verwijderen, 'cookies' afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een 'cookie' geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of Help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

5. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken :

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

6. Beschikbaarheid website :

SRAB kan ten allen tijde de beschikbaarheid van deze website onderbreken, om welke reden dan ook.

Brussel, 1 april 2023
Terug naar de inhoud