OTHERS - STELLANTIS RETAILER ASSOCIATION BELUX

Ga naar de inhoud
 • ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONCESSIONNAIRES PEUGEOT
AECP werd opgericht op 17 november 1989 op initiatief van Jean Paul BAILLY die de onvermijdelijke ontwikkeling van de Europese constructie voorzag en daarom op het idee kwam om alle Peugeot-dealers in Europa binnen dezelfde organisatie samen te brengen.
Sinds 2004 is een vaste Algemeen Secretaris belast met de coördinatie van de relaties tussen de Europese Divisie van het Merk en zijn distributienetwerk: de leden van de AECP. Om haar aanwezigheid en haar centrale rol als interface te versterken, werd de Amicale na de Buitengewone Algemene Vergadering van 2020 een Vereniging.

 • ASSOCIATION DES CONCESSIONNAIRES CITROËN ET DS AUTOMOBILES DE L'EUROPE A.C.C.D.E

Doelstelling van de vereniging is de cultuur van het Europese Citroën- en DS netwerken te bevorderen door :

 • deel te nemen aan de werkzaamheden van verschillende communautaire instanties
 • de banden te ontwikkelen tussen de dealers in de verschillende landen van de EEG
 • de belangen van haar leden tegenover de fabrikant te behartigen
 • de Europese dealers in staat stellen elkaar beter te leren kennen en informatie uit te wisselen die nuttig is voor de uitoefening van hun beroep, de ontwikkeling ervan en de gevolgen van de totstandbrenging van de Europese interne markt opvolgen
 • alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel kunnen bijdragen
 • EUROPEAN FCA DEALER ASSOCIATION

Europese FCA Dealer vereniging die de belangen van de ex-FCA dealers in Europa verdedigt.

Email : segreteria.adefca@gmail.com
 • EUROPEAN OPEL DEALER ASSOCIATION

Euroda, de Europese vereniging van Opel/Vauxhall-dealers, vertegenwoordigt de belangen van ongeveer 4.000 Opel/Vauxhall-dealers, met meer dan 50.000 werknemers. Euroda is opgericht in 1990 en sindsdien hebben nationale verenigingen van Opel/Vauxhall-dealers uit 26 Europese landen zich bij Euroda aangesloten om gemeenschappelijke belangen te delen en een sterk Europees Opel/Vauxhall-dealerschap te creëren.

Om de Euroda-leden zo doeltreffend mogelijk te vertegenwoordigen en de gemeenschappelijke doelstellingen van alle landen te delen, zijn 12 dealerafgevaardigden en 2 Euroda-vertegenwoordigers (voorzitter en secretaris) lid van de Opel/Vauxhall ERB (European Retail Board). Terwijl vele andere Euroda-leden actief zijn in verschillende werkgroepen die de dagelijkse werkgebieden van de Opel/Vauxhall-dealers bestrijken, zoals: Verkoop & Marketing, Aftersales, Bedrijfswagens, Retailsystemen.

Als Europese vereniging van Opel/Vauxhall-dealers zet Euroda zich in om de belangen van alle leden te vertegenwoordigen in het besluitvormingsproces bij Opel/Vauxhall, teneinde de relatie tussen Opel/Vauxhall en haar franchisenemers verder te ontwikkelen en te laten groeien. Ook binnen de organisatie biedt Euroda een solide platform voor haar leden: voor het delen van best practices, om dealers te betrekken bij ERB en lokale Franchise Board, Task Forces en Special Committees. En vooral: om de krachten te bundelen om de verkoop, aftersales en winstgevendheid van de dealers te maximaliseren, zowel op nationaal als op Europees niveau.

 • CECRA - European Council for Motor Trades and Repairs
Toezicht op het beleid dat van invloed is op de distributie- en reparatiesector in de automobielsector

De rol van CECRA is het volgen en begeleiden van de ontwikkeling van Europese wetgeving die van invloed is op de autodistributie- en reparatiesector

Het behartigen van de belangen van erkende dealers en reparateurs bij de Europese regelgevende instanties.

Als waakhond optreden en ervoor zorgen dat de belangen van erkende dealers en reparateurs naar behoren in aanmerking worden genomen door de Europese regelgevende instanties, is één aspect van de kernactiviteit van CECRA. Digitalisering, toenemende automatisering en nieuwe bedrijfsmodellen hebben de automobielindustrie ingrijpend veranderd. In een snel veranderende wereld moet het Europese wetgevingskader in een hogere versnelling schakelen en vooral zorgen voor een open speelveld om de concurrentie in stand te houden.

Allianties opbouwen met andere Europese belanghebbenden

CECRA bouwt allianties op met andere Europese verenigingen die verschillende belanghebbenden, expertisegebieden en activiteitensectoren vertegenwoordigen en een gemeenschappelijk belang hebben op een of meer specifieke gebieden.

Identificeren en delen van nieuwe zakelijke kansen, praktijken en trends

Een team van deskundigen, gevestigd in de EU-lidstaten, is op zoek naar beste praktijken en nieuwe zakelijke kansen. Nu nieuwe technologieën voor de deur staan, zoals connected vehicles die
gegevens in voertuigen verzenden en ontvangen, is het essentieel dat onze bedrijven deel blijven uitmaken van het autotoneel van morgen. Onze bedrijven vormen een essentieel onderdeel van onze samenleving. Ze bieden niet alleen werk aan 2,9 miljoen mensen, maar zitten ook aan de balie, begrijpen en bieden professionele hulp en service aan automobilisten. Met hun dagelijkse activiteiten spelen Europese dealers en reparateurs ook een essentiële rol als het gaat om het waarborgen van de emissiereductie en de verkeersveiligheid


CECRA aisbl - European Council for Motor Trades and Repairs
Boulevard de la Woluwe 46, box 9
1200 Brussels - Belgium
T: +32 2 771 96 56
mail@cecra.eu
​EU Transparency Registration N° 33885548180-35

 • TRAXIO

Met TRAXIO vertegenwoordigen we zo'n 10.000 werkgevers, verspreid over de 3 gewesten. Onze leden zijn actief in  verschillende gebieden en bedrijfstakken . Van verkoop en reparatie van nieuwe en tweedehandswagens, motoren, fietsen, carrosserie, banden tot brandstoffen en talrijke andere activiteiten die onder de noemer ‘mobiliteit’ vallen.  

Belangenbehartiging

Onze visie wordt gevormd door de meningen en standpunten van onze leden. Met deze groeipunten stappen we naar de juiste mensen, politieke instanties maar ook de media.
Daarnaast stellen we constructieve oplossingen voor om zo jouw mening over belangrijke thema’s te verdedigen en je beroepsleven te verbeteren.

Expertise en advies

Ons team van professionals biedt antwoord op al je vragen over garantie, fiscaliteit en milieu, maar ook over juridische, technische of sociale zaken. Ook brengen we je als eerste op de hoogte van belangrijke wijzigingen in wetgeving en procedures via:  
 • Maandelijkse infobulletin
 • TRAXIO Magazine
 • TRAXIO website
 • Sociale media
 • Btw-gids en andere publicaties

Netwerking

TRAXIO voorziet verschillende mogelijkheden om andere leden te leren kennen, problemen aan te kaarten, nieuwe ideeën op te doen en oplossingen te bedenken. Zo kan je ons ontmoeten op verschillende beurzen en evenementen (Autosalon, AutoTechnica, Tools&Tools en de Gouden Autosleutel), maar organiseren we geregeld ook zelf interessante infosessies en businesslunches. Op die manier blijf je steeds op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de mobiliteitssector.
Terug naar de inhoud