OVER ONS - STELLANTIS RETAILER ASSOCIATION BELUX

Ga naar de inhoud
STELLANTIS RETAILER ASSOCIATION BELUX vzw
Jules Bordetlaan 164 | B-1140  Evere |  Belgium
Ondernemingsnummer : 0794.585.002
Belfius Bank NV (IBAN): BE 56 0689 4800 6588 BIC Code : GKCCBEBB
Join us @ : www.sra-belux.be | Email : info@sra-belux.be

Wie zijn onze leden ?


Alle erkende onafhankelijke distributeurs en Erkende Herstellers van een of meer merken van de groep Stellantis die in België en/of het Groothertogdom Luxemburg gevestigd zijn en rechtstreeks contractueel verbonden zijn met Stellantis, kunnen lid zijn van de vereniging.
Organisatie bestuur SRAB
Stellantis Retailer Association Belux is opgericht op 22 oktober 2022, in navolging van de herschikking van de merken binnen de Stellantis groep.

Zo worden de merken Alfa Romeo, DS Automobiles en Lancia gegroepeerd in een Premium Cluster.

Het Mainstream Cluster bestaat uit de merken Citroën, Fiat, Jeep, Opel en Peugeot.

Het organigram voorziet 5 vice-voorzitters, met een overkoepelende voorzitter, bijgestaan door een secretaris en een schatbewaarder.

De vice-voorzitters worden aangesteld voor een periode van drie jaar, en kunnen herkozen worden. Hun mandaat is niet-bezoldigd.
Objectieven vereniging
  • het bijeenbrengen van alle officiële distributeurs, retailers genaamd,  voor de verkoop van nieuwe voertuigen van alle huidige en toekomstige merken van de Stellantis-groep of welke naam deze groep in de toekomst ook zal krijgen ;
  • het vertegenwoordigen en verdedigen van de algemene professionele belangen van haar leden.
Hoe bereiken we deze doelstellingen ?
  • een positief beeld geven van de leden van het distributienetwerk van de merken van het Stellantis-netwerk,
  • constructieve betrekkingen tussen de leden van het distributienet enerzijds en tussen hen en de importeur Stellantis anderzijds te scheppen, in stand te houden, te verbeteren en aan te moedigen, met name door de leden van het distributienet in staat te stellen elkaar beter te leren kennen en met elkaar alle informatie uit te wisselen die nuttig is voor de uitoefening van hun beroep, met inachtneming van de regels van het mededingingsrecht
  • alle commerciële, technische, juridische, fiscale en professionele kwesties met betrekking tot de distributie en de dienst na verkoop van de auto in het algemeen en, in het bijzonder, van het Stellantis-netwerk en de met haar verbonden ondernemingen of door haar aangewezen partners, zoals leveranciers, financiële of andere ondernemingen, te onderzoeken en in deze kwesties richtsnoeren vast te stellen,
  • alle initiatieven te creëren en te bevorderen die de kennis en de vaardigheden van haar leden, alsmede hun rentabiliteit verbeteren en daartoe alle commissies en studiecentra op te richten en samen te werken met alle nationale of internationale verenigingen die een soortgelijk of analoog doel nastreven,
  • het onderhouden van contacten tussen het Stellantis-netwerk en de diensten van de importeur op alle gebieden waar gemeenschappelijke belangen op het spel staan,
  • meer in het algemeen, de materiële en morele, collectieve en individuele belangen van haar leden ten aanzien van Stellantis en op alle gebieden te verdedigen, onder meer door gerechtelijke stappen.
Organigram SRAB


Contacteer ons vrijblijvend

Terug naar de inhoud